Skrót przemówienia senatora Michała Seweryńskiego w dyskusji nad Informacją Rzecznika Praw Obywatelskich o działalności w roku 2019 przedstawioną w Senacie RP 13 sierpnia 2020 roku

//Skrót przemówienia senatora Michała Seweryńskiego w dyskusji nad Informacją Rzecznika Praw Obywatelskich o działalności w roku 2019 przedstawioną w Senacie RP 13 sierpnia 2020 roku

Skrót przemówienia senatora Michała Seweryńskiego w dyskusji nad Informacją Rzecznika Praw Obywatelskich o działalności w roku 2019 przedstawioną w Senacie RP 13 sierpnia 2020 roku

 

 

Skrót przemówienia senatora Michała Seweryńskiego w dyskusji nad Informacją Rzecznika Praw Obywatelskich o działalności w roku 2019 przedstawioną w Senacie RP 13 sierpnia 2020 roku

Dzisiejsze wystąpienie Pana Rzecznika Praw Obywatelskich odbieram jako szczególne, ponieważ
przypominało ono, zwłaszcza w pierwszej części, wystąpienie lidera opozycji, formułującego
rozbudowaną krytykę rządzącej formacji politycznej. Dopiero w drugiej części wypowiedzi Pan
Rzecznik przeszedł do spraw będących jego prawną kompetencją i wymagających szczególnego
zainteresowania w jego działalności.
Z pierwszej części wypowiedzi chciałbym wydobyć kilka takich fragmentów, które wymagają
polemiki. Pan Rzecznik powiedział mianowicie, że w Polsce nie są respektowane prawa
mniejszości. (Głos z sali: A są?) Chciałbym więc zapytać: prawa których to mniejszości nie są
respektowane? Ja takich nie widzę. Zostało też powiedziane, że nie ma wolności mediów…
Pytam zatem, które to media cierpią na brak swobody wypowiedzi? I w jakiej proporcji
występują media publiczne w stosunku do tych niepublicznych? Czy te drugie, często
finansowane przez obcy kapitał, nie mają przewagi? Takich pytań i odpowiedzi na nie w
wystąpieniu Rzecznika nie było. Zapytam też w czym są dyskryminowane mniejszości seksualne,
bo taki zarzut w wypowiedzi Rzecznika też się pojawił. Czy może chodzi o to, że wobec osób,
które do tych mniejszości się zaliczają, nie są respektowane prawa człowieka, czy raczej o
krytyczny stosunek do ideologii, którą mniejszości seksualne głoszą? Otóż krytyka tej ideologii
jest w pełni uzasadniona, chociażby dlatego, że jest sprzeczna z konstytucyjną definicją
małżeństwa i z konstytucyjną pozycją rodziny. Skoro Pan Rzecznik powiedział, że jest
strażnikiem wartości konstytucyjnych, to chyba także tych dotyczących małżeństwa i rodziny,
widzianych opacznie przez mniejszości seksualne. (Oklaski)
Kilka innych, mocnych, ale pochopnie moim zdaniem sformułowanych wypowiedzi Pana
Rzecznika też zasluguje na polemikę. Chodzi mi o krytyczną ocene stanu służby zdrowia. Zgadzam
się z Panem Rzecznikiem, że służba ta nie jest idealna. Ale chciałbym zapytać, w którym kraju
europejskim służba zdrowia działa zgodnie ze wszystkimi oczekiwaniami obywateli, zwłaszcza
wobec wyzwań związanych z epidemią. Znamy dobrze słabości naszej służby zdrowia i zapewne
zgodzimy się wszyscy, że wiele jest jeszcze do zrobienia, żeby ona działała lepiej. Ale skoro Pan
Rzecznik mówi o niedofinansowaniu służby zdrowia, to dlaczego nie zauważył, że w roku 2019
po raz pierwszy doszliśmy do granicy 100 miliardów zł w finansowaniu NFZ? (Głos z sali: To są
nasze pieniądze. Są nasze…) (Rozmowy na sali) (Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Spokojnie, spokojnie…)bo państwo nie ma innych pieniędzy tylko wypracowane przez nas
wspólnie pieniądze, Pani Senator. I to one zostały w tak wielkim wymiarze przeznaczone na
finansowanie służby zdrowia. Mówił też Pan Rzecznik o wykluczeniu transportowym. Owszem,
ono jest smutnym spadkiem po nieudolnych rządach dzisiejszej opozycji, ale myśmy je zauważyli
i podjęliśmy działania naprawcze. To właśnie dlatego przywracane są zlikwidowane wcześniej
linie autobusowe i przystanki kolejowe w małych miejscowościach, dlatego Rząd podjął wielki
wysiłek inwestycyjny w celu rozbudowania sieci komunikacyjnej w calym kraju. Można się
zgodzić, że obecny stan sieci transportowej nie jest jeszcze zadowalający, ale nie można
pominąć milczeniem wysiłku, który podejmowany jest po to, żeby było lepiej. To tylko kilka
takich spraw, na które jest miejsce w wystąpieniu Rzecznika Praw Obywatelskich odchodzacego z

urzędu. Mogą one, a nawet powinny być przedmiotem dyskusji w Senacie, ale trzeba, żeby
były przedstawione w sposób rzetelny, z uwzględnieniem aspektów nie tylko negatywnych, lecz
także pozytywnych.
Na osobną uwagę zasługują twierdzenia Pana Rzecznika o kryzysie praworządności, demokracji, i
sądownictwa w Polsce. Nie sposób się z tymi twierdzeniami zgodzić, jednak rzeczowa polemika z
nimi wymagałaby więcej czasu, niż mam do dyspozycji w senackiej dyskusji. Zauważę więc tylko,
że Pan Rzecznik popada w sprzeczność sam ze sobą mówiąc, słusznie, o prawości naszych
sędziów oraz orzeczeń sądowych. Nie wskazał przy tym żadnego przypadku naruszenia
niezawisłości sędziowskiej, polegającego na wydaniu wyroku pod naciskiem jakiejś władzy.
Krytykując zaś brak demokracji i praworządności w naszym kraju, Pan Rzecznik powiedział w
innym miejscu, że obywatele nauczyli się korzystać z wolności mediów, z wolności
stowarzyszania i organizowania się. Czyż nie świadczy to istnieku demokracji demokracja oraz
respektowaniu praw i wolności obywatelskich? (Oklaski)
Zadaniem Rzecznika Praw Obywatelskich jest patrzeć krytycznie na wszystkie te instytucje i
pratyki, w których ważą się prawa obywatelskie, ale byłoby znacznie lepiej, gdyby wyraźna
sympatia Pana Rzecznika do opozycyjnej orientacji politycznej nie przeszkadzała w tym, żeby
widzieć także te wszystkie pozytywne aspekty, które w tych dziedzinach występują. (Oklaski)
Na koniec zwracam się do Pana Rzecznika z apelem – bo do tej pory nieraz udawało się nam
romawiać merytorycznie – o odróznianie równości bezwzględnej, której domagają się
różne mniejszości, od równości wobec prawa. Ta pierwsza nie istnieje i nie może być
zrealizowana, ponieważ wiele nierówności miedzy ludźmi ma charakter naturalny i obietywny.
Natomiast ta druga oznacza, że nikomu prawa gwarantowanego w określonej sytuacji przez
Konstytucję odmówić nie można i że nikt ponad prawem stanąć nie może. To jest sedno
praworządności i demokracji. Apeluję też do Pana o dostrzeżenie, że są jednak pewne ideologie,
które nie mogą liczyć na równość z innymi i na tolerancję. Tolerancję winniśmy człowiekowi ze
względu na to, że ma swoją godność, która w każdym człowieku powinna być respektowana.
Ale tolerancji nie jesteśmy winni tym głoszonym ideologiom i poglądom, które są szkodliwe dla
człowieka i dla społeczeństwa. To dlatego niektóre zostały nawet konstytucyjnie uznane za
szkodliwe i dlatego nie mogą być tolerowane w naszym porządku prawnym, o czy stanowi jasno
art. 13 Konstytucji.
Pan Rzecznik zwracał też uwagę, że w Polsce występuje pewna opozycja do rozumienia
demokracji i praworządności, jakie jest lansowane na Zachodzie. Powiedział Pan elegancko, że
tam nas nie doceniają w tych sprawach. Owszem, ta rozbieżność jest zasadnicza, a ma swoje
źródło w odmiennym rozumieniu podstawowych praw i wolności człowieka. Dotyczy to
zwłaszcza zaliczania do tych praw powszechnego i bezwarunkowego prawa do aborcji, legalizacji
eutanazji, prawa do zawierania małżeństw jednopłciowych oraz adoptowania przez takie
małżeństwa dzieci . Jako prawnik przyzna zapewne Pan Rzecznik, że tak rozumiane prawa
człowieka w części stoją w sprzeczności polską Konstytucją. Jako Polak zaś, znający historię i
tradycję państwa polskiego oraz rolę chrześcijaństwa w budowaniu tej tradycji przyzna Pan
chyba, że w Polsce daleko nie wszyscy zgodzą się z liberalnym rozumieniem prawa człowieka do
życia. Trzeba więc widzieć, że dzisiaj występuje na świecie wielka rozbieżność ideologiczna w
podejściu do praw człowieka, a co za tym idzie – w pojmowaniu demokracji i praworządności.
Trzeba umieć jasno dostrzegać różne światopoglądy i ideologie, które dziś się ze sobą ścierają.

W pewnym zakresie podlegają one ocenie prawnej, ale ostatecznie pozostają wyborem naszego
własnego rozumu i sumienia. Dziękuję. (Oklaski)

2020-08-24T16:10:22+02:0024.08.2020|
Ta strona używa plików cookie i usług stron trzecich. Korzystająć z serwisu akceptujesz ich postanowienia i wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z polityką RODO POLITYKA PRYWATNOŚCI Zgoda