Wystąpienie senatora Michała Seweryńskiego na 75. posiedzeniu Senatu RP

//Wystąpienie senatora Michała Seweryńskiego na 75. posiedzeniu Senatu RP

Wystąpienie senatora Michała Seweryńskiego na 75. posiedzeniu Senatu RP

Wysoki Senacie !

Wnoszę o niewyrażenie przez Senat zgody na zarządzenie przez Prezydenta RP na podstawie art 125 ust. 2 Konstytucji referendum ogólnokrajowego w sprawach określonych w projekcie przesłanego do Senatu Postanowienia Prezydenta.

Przedstawiam następujące uzasadnienie wniosku:

Pierwsze pytanie referendalne dotyczy wprowadzenia jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, co byłoby równoznaczne ze zmianą art. 96 ust. 2 Konstytucji RP, ustanawiającej wybory proporcjonalne do Sejmu. Taka zmiana byłaby sprzeczna z art. 235 Konstytucji, który dopuszcza zmianę swoich przepisów z odwołaniem się do referendum: tylko w razie uprzedniego uchwalenia ustawy o zmianie Konstytucji przez Sejm, tylko w celu zatwierdzenia albo odrzucenia tej ustawy i tylko w odniesieniu do przepisów rozdziałów I, II i XII Konstytucji. Zatem w świetle art. 235 Konstytucji jej zmiana nie może być inicjowana przez referendum, zarządzonym na podstawie art. 125 ust. 2 Konstytucji, jak tego chce Prezydent.

Pytanie drugie zamierzonego referendum jest sformułowane nieprawidłowo, ponieważ nie jest jasne czy chodzi w nim o likiwdację finansowanie partii politycznych z budżetu państwa, czy też o utrzymanie takiego finansowania, a zmianę sposobu jego realizacji. Na tak dwuznaczne pytanie nie jest możliwe udzielenie jednoznacznej odpowiedzi TAK, albo NIE, stanowiącej istotę referendum.

Pytanie trzecie, w sprawie tłumaczenia wątpliwości co do wykładni przepisów prawa podatkowego na korzyść podatnika nie może być zadane, ponieważ toczy się już w Sejmie proces legislacyjny w sprawie nowelizaji ordynacji podatkowej. Poddanie referendum jednej ze spraw należących do tej ustawy byłoby nieuprawnioną ingerencją Prezydenta w proces legislacyjny. Według Konstytucji Prezydent może tylko zainicjować proces legislacyjny (art. 118 ust. 1), a następnie podjąć stosowne decyzje dopiero po zakończeniu procesu legislacyjnego w obu izbach Parlamentu (art. 122 Konstytucji).

Zgłaszanie wniosku o referendum w trakcie kampanii wyborczej na urząd Prezydenta RP, przez jednego z kandydatów w tych wyborach jakim jest urzędujący Prezydent i w sprawie, która jest przedmiotem debaty wyborczej (jednomandatowe okręgi wyborcze) rodzi podejrzenie, że referendum ma służyć przede wszystkim zwiekszeniu szans wyborczych wnioskodawcy, a nie poprawie stanu polskiego prawa. Takie postępowanie można uznać za naruszenie dobrych obyczajów wyborczych.

2015-05-20T17:27:42+02:0020.05.2015|
Ta strona używa plików cookie i usług stron trzecich. Korzystająć z serwisu akceptujesz ich postanowienia i wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z polityką RODO POLITYKA PRYWATNOŚCI Zgoda