Sprawozdanie senatora Michała Seweryńskiego na 64. Posiedzeniu Senatu RP

//Sprawozdanie senatora Michała Seweryńskiego na 64. Posiedzeniu Senatu RP

Sprawozdanie senatora Michała Seweryńskiego na 64. Posiedzeniu Senatu RP

Panie Marszałku! Wysoki Senacie!

Pan senator Zientarski, przewodniczący Komisji Ustawodawczej, zreferował już najważniejsze zmiany, omówił powody i przyczyny, dla których ta ustawa została skierowana do rozpatrzenia przez Wysoki Senat. Ja chciałbym powiedzieć, że komisja praw człowieka zgłosiła wiele poprawek, przy czym ogromna ich większość to poprawki wspólne, które zgłosiła również Komisja Ustawodawcza. Jeśli dobrze pamiętam, są tu trzy, można powiedzieć, poprawki dodatkowe, których Komisja Ustawodawcza nie rozpatrywała wcześniej. Zajdzie zatem potrzeba, żebyśmy się do nich odnieśli, zanim nastąpi trzecie czytanie.

Dodam jeszcze, że ustawa, o której tutaj mówimy, wzmacnia ochronę świadka i pokrzywdzonego w stosunku do obecnego stanu prawnego, także jeśli chodzi o ujawnianie miejsca zamieszkania i innych danych osobowych. Osoby będące świadkami zdarzenia przestępczego nierzadko odmawiają podania swoich danych osobowych z obawy przed zemstą ze strony sprawcy przestępstwa. Ten niedostatek naszego ustawodawstwa zostaje w tej ustawie zniwelowany. Za panem senatorem Zientarskim powtórzę, że poprzez tę ustawę do kodeksu postępowania karnego zostały wprowadzone bardzo poważne zmiany, co stało się na skutek recepcji obu cytowanych dyrektyw Unii Europejskiej. Zmiany dotyczą także kodeksu karnego wykonawczego. Jeśli weźmiemy to wszystko pod uwagę, to uświadomimy sobie, jak poważna jest to ustawa i jak bardzo działa ona na rzecz wymiaru sprawiedliwości.

Komisja praw człowieka wnosi o szczegółowe rozważenie tej ustawy przez Wysoki Senat, a zwłaszcza poprawek, które znajdują się w sprawozdaniu. Dziękuję bardzo.

2014-11-05T17:25:03+01:0005.11.2014|
Ta strona używa plików cookie i usług stron trzecich. Korzystająć z serwisu akceptujesz ich postanowienia i wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z polityką RODO POLITYKA PRYWATNOŚCI Zgoda