Polska Prokuratura wymaga naprawy

//Polska Prokuratura wymaga naprawy

Polska Prokuratura wymaga naprawy

Wystąpienie
senatora Michała Seweryńskiego
na 5. posiedzeniu Senatu RP
2 lutego 2012 r.

Polska Prokuratura wymaga naprawy

  1. Ustawowym zadaniem Prokuratury jest prawna ochrona interesów państwa i obywateli. Dla wypełnienia tego zadania konieczne jest zapewnienie Prokuraturze właściwej pozycji wśród organów państwa, a w tym stworzenie warunków dla zachowania przez nią niezależności od nacisków politycznych.
  2. Niestety, przestarzałe przepisy regulujące status prawny Prokuratury, a nawet niedawne rozdzielenie urzędów Ministra Sprawiedliwości i Prokuratora Generalnego, warunków tych nie zapewniają. Co więcej, w opinie społeczne o funkcjonowaniu Prokuratury są w coraz wyższym stopniu krytyczne. Dotyczą one wielu postępowań prowadzonych przez prokuratorów, a w szczególności śledztwa w sprawie Katastrofy Smoleńskiej. Jego przewlekłość, nieudolność w gromadzeniu dowodów, związane z nim zawirowania kadrowe oraz powszechnie widoczna zależność od strony rosyjskiej zrodziły uczucie zawodu i rozgoryczenia u wielu obywateli, a nawet podejrzenia, że celem tego śledztwa nie jest wykrycie prawdy o Katastrofie Smoleńskiej, lecz raczej realizacja innych, niejasnych celów.
  3. Ostatnie skandale i konflikty w Prokuraturze, obejmujące jej najwyższe kierownictwo, jeszcze bardziej uzasadniają jej negatywny obraz i postawiły pod znakiem zapytania jej zdolność do wypełniania ustawowych zadań. Szczególnie niepokojące stały się rozgrywki polityczne na najwyższych szczeblach władzy, dotyczące zwłaszcza relacji pomiędzy cywilnym i wojskowym pionem Prokuratury oraz obsady jej najwyższych stanowisk. Ten stan rzeczy stał się w wysokim stopniu szkodliwy dla interesów państwa oraz jego obywateli i świadczy o nieudolności rządu w wykonywaniu ciążących na nim obowiązków konstytucyjnych.
  4. W tej sytuacji obywatele mają prawo domagać się od powołanych do tego organów władzy niezwłocznego podjęcia stosownych działań legislacyjnych i organizacyjnych, zapewniających Prokuraturze należytą pozycję prawną, spójną strukturę wewnętrzną oraz inne warunki konieczne dla należytego wypełniania przez nią ustawowych zadań. W państwie demokratycznym Prokuratura nie może pozostawać poza demokratyczną kontrolą i odpowiedzialnością, jak to w gruncie rzeczy jest dzisiaj. Nie można w niej utrzymywać struktur zapewniających specjalny status pewnym grupom obywateli, naruszający konstytucyjną zasadę ich równości. Nie można z Prokuratury tworzyć pola walki o partykularne interesy polityczne.
    Prokuratura powinna dobrze służyć państwu i narodowi i właśnie w tym kierunku powinna iść jej gruntowna naprawa. Zobowiązane do tego organy państwa powinny ją podjąć niezwłocznie i bez politycznego kunktatorstwa.
2012-02-02T11:55:16+01:0002.02.2012|
Ta strona używa plików cookie i usług stron trzecich. Korzystająć z serwisu akceptujesz ich postanowienia i wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z polityką RODO POLITYKA PRYWATNOŚCI Zgoda