O mnie

O mnie2019-08-07T12:45:50+02:00

Urodzony 1 lipca 1939 roku w Łodzi.

Studia prawnicze ukończył w Uniwersytecie Łódzkim w roku 1962. Na tym samym Uniwersytecie doktoryzował się pod kierunkiem profesora Wacława Szuberta (1969) i habilitował się (1976) w dziedzinie prawa pracy, a następnie został zatrudniony jako nauczyciel akademicki w Katedrze Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. Tytuł profesora nadzwyczajnego uzyskał w roku 1987, a w roku 1990 został mianowany na stanowisko profesora zwyczajnego w Uniwersytecie Łódzkim.

W latach 1971-1972 uczestniczył w kursach porównawczego prawa pracy w Ecole Internationale de Droit du Travail et de la Sécurité Sociale w Trieście. W roku 1977 odbył staż w zakresie francuskiego i porównawczego prawa pracy na Uniwersytecie Paris I – Sorbonne.

Działalność dydaktyczną w Uniwersytecie Łódzkim prowadzi dziedzinie polskiego i europejskiego prawa pracy ( wykłady językach: polskim, angielskim i francuskim). Za granicą wykładał jako visiting professor na uniwersytetach: we Francji, Kanadzie, Szwecji, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Szwajcarii i Japonii.

W Uniwersytecie Łódzkim pełnił funkcje: prodziekana (1981-1984) i dziekana (1984-1987) Wydziału Prawa i Administracji, a następnie prorektora (1987-1990) i rektora (1990-1996) tej uczelni. W latach 1990-1994 był kierownikiem Zakładu Zbiorowych Stosunków Pracy i Polityki Społecznej, a od 1994 do 2009 roku kierował Katedrą Prawa Europejskiego („Chaire Jean Monnet”). W latach 1975-1977 był kierował filią Uniwersytetu Łódzkiego w Sieradzu.

Członek towarzystw naukowych krajowych i zagranicznych ( m.in. International Association for Labour Law and Social Security, w którym w latach 2000-2003 pełnił funkcję wiceprzewodniczącego, a od roku 2009 – przewodniczącego oraz Academia Europaea i International Academy of Comparative Law).

Wielokrotnie prezentował referaty generalne na prawniczych kongresach światowych i europejskich. Był założycielem (1996) i redaktorem rocznika „Studia Prawno-Europejskie”, wydawanego przez Uniwersytet Łódzki. W 2008 roku został wybrany na współprzewodniczącego Rady Naukowej Towarzystwa Historyczno-Literackiego w Paryżu.

W działalności publicznej pełnił funkcje: przewodniczącego rządowej Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy, członka Rady Legislacyjnej przy Premierze RP, członka Papieskiej Rady ds. Świeckich oraz Konsula Honorowego Francji w Łodzi.
W latach 1990-1996 był przewodniczącym Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich.
W latach 2005 – 2007 pełnił funkcję ministra edukacji narodowej i nauki oraz ministra nauki i szkolnictwa wyższego.

Odznaczony m.in.: Krzyżami – Kawalerskim i Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Chevalier dans l’Ordre national du Mérite, Les Palmes Académiques, Krzyżem Pro Ecclesia et Pontifice oraz Odznaką Honorową m. Łodzi. W roku 1997 uzyskał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Lyon III. Laureat Nagrody m. Łodzi (2011). 30 września 2016 roku Profesor otrzymał medal „Benemerenti Universitati Nostrae”.

Działalność naukowa prof. M. Seweryńskiego koncentruje się na zagadnieniach polskiego, europejskiego i międzynarodowego prawa pracy oraz industrial relations. Rezultatem tej działalności jest ponad 140 publikacji naukowych ( w tym kilkadziesiąt w językach obcych).

Podczas 39 posiedzenia Senatu, które odbyło się 20.04.2017 roku. prof. Michał Seweryński został powołany na wicemarszałka Senatu IX kadencji.
W Prezydium Senatu zasiadają obecnie: marszałek Stanisław Karczewski (PiS) oraz czterech wicemarszałków, obecnie obok prof. Michała Seweryńskiego są to: Adam Bielan (PiS), Maria Koc (PiS) oraz Bogdan Borusewicz (PO).

Ta strona używa plików cookie i usług stron trzecich. Korzystająć z serwisu akceptujesz ich postanowienia i wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z polityką RODO POLITYKA PRYWATNOŚCI Zgoda