Ostatnie pożegnanie

W dniu 16 czerwca br. odszedł
*Ś.P. Jerzy Dęga *
Przewodniczący Rady Wojewódzkiej NSZZ RI „Solidarność” Województwa Łódzkiego, społecznik.
Najszczersze wyrazy głębokiego współczucia
wszystkim bliskim
składa
prof. Michał Seweryński
Wicemarszałek Senatu RP

19
Czerwiec
2017