Debata – Renta socjalna

//Debata – Renta socjalna

Debata – Renta socjalna

Debata nad projektem ustawy podwyższającej rentę socjalną

25.07.2012 r.

Panie Marszałku! Panie i Panowie Senatorowie!

Są trzy powody, dla których należy poprzeć projekt ustawy podwyższającej przepisów rentę socjalną do wysokości minimalnej renty inwalidzkiej. Pierwszy powód ma charakter moralny, a więc podstawowy, bo złe jest państwo, które nie troszczy się należycie o tych obywateli, którzy sami o siebie zatroszczyć się nie mogą, a o takich osobach – pobierających rentę socjalną – mówimy. Powód drugi ma charakter prawny, bo nasza Konstytucja stanowi, że państwo prowadzi politykę zabezpieczenia społecznego, która musi objąć wszystkie osoby posiadające potrzeby socjalne. Stosuje się różne techniki prawne realizacji tego obowiązku, w zależności od rodzaju potrzeby społecznej, ale nie ma wątpliwości, że ciąży on na państwie wobec wszystkich potrzebujących. I jest wreszcie trzeci powód, którym pewno mówców powołujących się na niedostatek środków finansowych państwa zaskoczę, bo polega on na racjonalności finansowej. Trzeba bowiem brać pod uwagę to, że jeżeli nie zapewnimy odpowiedniej renty socjalnej potrzebującym jej osobom, to rodziny tych osób będą robić to, co do tej pory często robią. Otóż rodziny tych osób, nie mogąc sprostać kosztom opieki sprawowanej nad swoimi bliskimi będą starać się za wszelką cenę umieszczać takie osoby w państwowych zakładach opiekuńczych, a nawet na długi czas w szpitalach, gdzie koszty ich pobytu będą w całości ponoszone przez państwo. I będą to koszty znacznie wyższe, niż racjonalnie wyliczona renta socjalna, do której dokładają swoją pracę i opiekę bliscy, opiekujący się osobami całkowicie niezdolnymi do pracy.

Z tych trzech przedstawionych powodów apeluję do pań i panów senatorów o poparcie projektu ustawy podwyższającej renty socjalne.

2012-07-25T14:19:13+02:0025.07.2012|
Ta strona używa plików cookie i usług stron trzecich. Korzystająć z serwisu akceptujesz ich postanowienia i wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z polityką RODO POLITYKA PRYWATNOŚCI Zgoda